Blog

27

Feb

Imatges vectorials i imatges de mapes de bits

Les lones publicitàries solen ser un cas comú en què el projecte necessita d’una revisió a fons abans de sortir a impressió. Una conversa freqüent sol ser la següent:

Hola XXX, ens hem adonat que el document que ens ha enviat no és vectorial. I malauradament no és prou gran per a les dimensions de la lona que ens demana. De seguir amb la impressió, no quedarà bé …

Per què?

Què són les imatges de mapa de bits i les imatges vectoritzades?

Imatges de mapa de bits

Els mapes de bits consisteixen en una quadrícula de punts anomenats píxels. S’organitzen en una reixa i a cada píxel se li assigna un color.

Com més píxels tingui una imatge major serà la seva qualitat.

Si fem zoom sobre una imatge de mapa de bits dels píxels es veuen obligats a multiplicar o dividir-se.

I la imatge perd definició.

És el cas dels formats jpg, png i gif.

 

Imatges vectorials

A les imatges vectorials es fa ús de les matemàtiques per parametritzar les característiques de les imatges: posició, forma, color, …

A l’estar basades en fórmules matemàtiques, permeten augmentar o disminuir a escala sense fer-les borroses o pixelades.

Per exemple se solen utilitzar en logotips, icones, il·lustracions i tipografies.

Format típics d’imatge vectorial són el svg, el pdf i el eps.

Benvolgut lector,

Què podem fer quan ens trobem davant d’una imatge de tipus mapa de bits?

Vectorizar la imatge.

En alguns casos s’ha de fer mitjançant programaris com ara VectorMagic i en altres s’ha de fer manualment.

Impremta Novagràfic estem a la teva disposició per les vies habituals de contacte.

You must be logged in to post a comment.