Blog

La targeta de visita ideal

BY . 12 August 2016 . Impremta

Avui en dia les xarxes socials i les noves tecnologies permeten donar-nos a conèixer en xarxa com a professionals, però continua sent imprescindible tenir una targeta de visita que ens representi i identifiqui de manera adequada.…

L’origen de la tipografia

BY . 31 July 2016 . Impremta

Les tipografies formen part del treball diari de la nostra impremta. Les trobem a tot arreu: en els pamflets publicitaris, targetes de visita, calendaris, ... i fins i tot als quaderns de factures! Cadascuna té una personalitat…

Pràctiques ecològiques a la impremta

BY . 22 June 2016 . Impremta

Una de les tendències actuals al món de la impremta és l'ús de sistemes d'impressió cada vegada més rendibles que garanteixen la màxima qualitat i que són responsables amb el medi ambient. En la Impremta Novagràfic…